Demontaż pojazdów

  • Punkt Skupu Surowców Wtórnych Jadwiga Bandzmer Radosław Bandzmer s.c jako Stacja Demontażu Pojazdów nr G-02-SD posiada decyzję - pozwolenie Marszałka Województwa Pomorskiego na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odpowiednich wymagań przewidzianych dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
  • Stacja Demontażu Pojazdów ma upoważnienia do wystawiania zaświadczeń o demontażu pojazdów uprawniających do ich wyrejestrowania

Wymagane dokumenty przy kasacji pojazdów:

  • Dowód rejestracyjny pojazdu oraz karta pojazdu, jeżeli była wydana;
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • W przypadku gdy dowód rejestracyjny był zatrzymany przez policję, potwierdzona przez właściwy Wydział Komunikacji kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  • Dokument potwierdzający własność w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela, np. umowa kupna -  sprzedaży potwierdzona przez Urząd Skarbowy;
  • Osoba oddająca pojazd do Stacji Demontażu powinna posiadać imienne upoważnienie, jeżeli występuje w imieniu właściciela.

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW nr G/02-SD

Punkt Skupu Surowców Wtórnych 
Jadwiga Bandzmer Radosław Bandzmer s.c. 
84-300 Lębork ul. Pionierów 13 
tel. 59 862 31 66, 59 862 31 77

Dojazd